วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2561


นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประเภท เนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ

ห้องลูกเสือโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ