web ling >>สพป.ชร.2<<

web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

020396
Users Today : 30
This Month : 1076
This Year : 9621
Total Users : 20396
Views Today : 56
Who's Online : 1

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2563

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2563

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 7 เดือน สิงหาคม 2563

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 6 เดือน สิงหาคม 2563

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 17/2 เดือนพฤศจิการยน 2562

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 17/1 เดือนพฤศจิการยน 2562

Post

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการลูกเสือนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา และนางสาวอริสา กำลังประสิทธิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ กิจกรรมการลูกเสือนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และนางรัตมณี เสธา ผู้กำกับลูกเสือได้นำเนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ จำนวน 9 คน เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ด้วย

Post

Post

Post