web ling >>สพป.ชร.2<<

web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

050077
Users Today : 30
This Month : 1535
This Year : 8895
Total Users : 50077
Views Today : 131
Who's Online : 1

Post

วันที่ 10 มิถุยายน2565 นายสมชาติ เทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชร.2 ได้มาตรวจนับนักเรียนประจำพักนอน ตามที่โรงเรียนได้เสนอขอเป็นโรงเรียนประจำพักนอน เพื่อยืนยันสถานุะตัวตนของนักเรียนพักนอน ประจำปีการศึกษา 2565

Post

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 

Post

นายวีรัตน์  สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนายธนวัฒน์  ชัยพิสุทธิ์เมธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวอมรรัตน์  มัชชะ ครูผู้รับผิดขอบให้การต้อนรับ

Post

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายอุดม  บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาให้การต้อนรับคณะครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย

 

 

Post

น.ส.จุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

Post

เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสมบททุนสร้างหลังคากิจกรรมเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เพื่อให้เป็นลานจัดกิจกรรม กีฬา แหล่งเรียนรู้  ฯลฯ
** เลขที่บัญชีธนาคาร ธกส. 020206748852 **
** ชื่อบัญชี เงินสมบททุนสร้างหลังคาเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา **

Post

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Post

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมแบบ online จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

Post

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา

Post

โรงเรียห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดิโอโดยมีนายพิพัฒน์  หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยา เป็นวิทยาการอบรม