web ling >>สพป.ชร.2<<

web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

012500
Users Today : 18
This Month : 758
This Year : 1725
Total Users : 12500
Views Today : 35
Who's Online : 1

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 17/2 เดือนพฤศจิการยน 2562

Post

วารสาร Huainamkhun News ฉบับที่ 17/1 เดือนพฤศจิการยน 2562

Post

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการลูกเสือนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


นายสนิท นันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา และนางสาวอริสา กำลังประสิทธิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ กิจกรรมการลูกเสือนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และนางรัตมณี เสธา ผู้กำกับลูกเสือได้นำเนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ จำนวน 9 คน เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ด้วย

Post

Post

Post

Post

Post

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
Continue reading

Post

กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการคู่คุณธรรม

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการคู่คุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม โดยมีนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วมงาน  ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา Continue reading

Post

พลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 พร้อมคณะมอบของบริจาคให้ประชาชนห้วยน้ำขุ่นและหมู่บ้านตำบลท่าก๊อ

พลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 พร้อมด้วยหม่อมหลวงถวัลย์วดี สัมบุณณานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 5 และคณะ ได้นำผ้าห่มของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มามอบบริจาคให้กับประชาชนบ้านห้วยน้ำขุ่นและอีก 7 หมู่บ้านในตำบลท่าก๊อจำนวน 1,000 ผืน  Continue reading