web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
035993
Users Today : 38
This Month : 1234
This Year : 11301
Total Users : 35993
Views Today : 76
Who's Online : 1

ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นายวสันต์   กุนา
วิชาเอก พลศึกษา
นายวราพงษ์ชัย   กองสูงเนิน
วิชาเอก ศิลปศึกษา
นายพงษ์พันธ์    ซาเมาะ
วิชาเอก เกษตร
 
นายเจษฎา    ชาวน่าน
วิชาเอก คณิตศาสตร์
 
นางสาวยุพารัตน์   วงศ์ดาว
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
นางสาวสมาพร  เหมวรรธนบูรณ์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
นางอรพิน   วงค์ยาไชย
วิชาเอก ภาษาไทย
 
นางสาวพัชนุพร   โยนิจ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
 
นางสุพัชชา   โคตะบุตร
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
นางสาวภัสรา   ไชยชนะ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
  นายทวีพงษ์   ปาสา
วิชาเอก สังคมศึกษา