web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
006513
Users Today : 23
This Month : 426
This Year : 4987
Total Users : 6513
Views Today : 43
Who's Online : 1

 งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68


ในวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาได้เข้าร่วมงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ณ สพป.เชียงราย เขต 2  เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  32  รายการ สรุปผลรางวัลดังนี้
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง      จำนวน       27   รายการ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน        จำนวน       4    รายการ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน        จำนวน       1    รายการ

แนะนำครูใหม่
ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ