web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
039964
Users Today : 54
This Month : 336
This Year : 15272
Total Users : 39964
Views Today : 105
Who's Online : 1

Post

กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการคู่คุณธรรม

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการคู่คุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม โดยมีนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วมงาน  ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา


นายอุดม   บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนวัฒน์   ชัยพิสุทธิ์เมธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติพงศ์   อวดห้าว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ