web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
008215
Users Today : 24
This Month : 510
This Year : 6689
Total Users : 8215
Views Today : 31
Who's Online : 1

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๋อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย :::: www.huainamkhun.ac.th :::: คำขวัญ : คุณธรรมดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการคู่คุณธรรม

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการคู่คุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม โดยมีนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วมงาน  ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

พลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 พร้อมคณะมอบของบริจาคให้ประชาชนห้วยน้ำขุ่นและหมู่บ้านตำบลท่าก๊อ

พลตำรวจโทมนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 พร้อมด้วยหม่อมหลวงถวัลย์วดี สัมบุณณานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 5 และคณะ ได้นำผ้าห่มของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มามอบบริจาคให้กับประชาชนบ้านห้วยน้ำขุ่นและอีก 7 หมู่บ้านในตำบลท่าก๊อจำนวน 1,000 ผืน 

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

านมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 

ข่าวการศึกษาแนะนำครูใหม่
ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ