web ling >>สพป.ชร.2<<
web ling >>ทั่วไป<<


ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
047760
Users Today : 30
This Month : 1137
This Year : 6578
Total Users : 47760
Views Today : 62
Who's Online : 2

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๋อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย :::: www.huainamkhun.ac.th :::: คำขวัญ : คุณธรรมดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชนเผ่า 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสมบททุนสร้างหลังคากิจกรรมเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เพื่อให้เป็นลานจัดกิจกรรม กีฬา แหล่งเรียนรู้  ฯลฯ
** เลขที่บัญชีธนาคาร ธกส. 020206748852 **
** ชื่อบัญชี เงินสมบททุนสร้างหลังคาเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา **

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมแบบ online จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา

โรงเรียห้วยน้ำขุ่นวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดิโอโดยมีนายพิพัฒน์  หมื่นโฮ้ง ครูโรงเรียนเจดีย์หลวงวิทยา เป็นวิทยาการอบรม

โรงเรียห้วยน้ำขุ่นวิทยา ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวการศึกษา
นายอุดม   บุญทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนวัฒน์   ชัยพิสุทธิ์เมธา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ความภาคภูมิใจของเรา

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ประจำปีการศึกษา 2558

ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ประเภทเนตรนารีสามัญ ระดับประเทศ


 คลิกดูงานกิจกรรมลูกเสือ